در حال ساختن آینده‌ایم
مرور رده

سبک زندگی

چگونه معنا و ارزش های زندگی را پیدا کنیم و به آنها دست یابیم؟

من به عنوان یک روانشناس، تا به امروز با افراد مختلفى سروکار داشته‌ام که هیچ باورى به اصول و ارزش های زندگی نداشتند. یک بار از یکى از مراجعین خود سوالى درباره عمیق‌ترین ارزش‌هاى درونى او