در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

آموزش مسائل جنسی

آیا اینترنت منبع مناسبی براى آموزش مسائل جنسی به بچه‌ها است؟

مسائل جنسی یکى از چالش برانگیزترین کنجکاوی‌هاى پنهان کودکان و نوجوانان است. اگر آنها به ابزارهاى آموزشى مناسب و باکیفیت دسترسی نداشته باشند قطعا به دنبال منبع دیگرى براى پیدا کردن پاسخ