در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

ازدواج

ازدواج و قول‌های اولیه؛ آنطور که می‌خواستید نبود؟

ما وقتی ازدواج می‌کنیم، در ابتدای زندگی متاهلی، هر نوع قولی که فکرش را بکنید به همسر خود می‌دهیم. خود مسئله ازدواج ذاتا یک قرارداد و تعهد و مجموعه‌ای از قول‌های کوچک و بزرگ است. اما