در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

اضطراب اجتماعی

چگونه با روزانه ۲ دقیقه نوشتن ، حال خود را خوب کنیم؟

من یک نویسنده به دنیا نیامده‌ام. در حقیقت، در بیشتر زمان زندگی خود از نویسندگی متنفر بودم. به زور می‌توانستم یک جمله را به شکل کامل و با معنی به هم ربط دهم. همیشه احساس خنگی می‌کردم چون از