در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

انتقام گیری

با یک عمر انتقام گرفتن، چه چیزی به دست می‌آوریم؟

بیشتر افراد به جای اینکه کینه توزی و انتقام را نکوهش کنند، از آن دفاع می‌نمایند. انتقام برای اکثر ما یک حس ناخوشایند است و حتی از ویژگی‌های رفتاری مانند تکبر، خودخواهی، تنبلی یا زورگویی هم