در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

انعطاف پذیری

نقش روابط در تاب آوری در مقابل مشکلات زندگی

روابط صمیمی و حمایت کننده جامعه به افراد کمک می‌کنند تا بر سختی‌ها و مشکلات زندگی فایق آیند. بسیاری از افراد تاب آوری یا برگشت به زندگی را با تحمل کردن مشکلات برابر می‌دانند ولی تاب آوری