در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

جدایی

روابط خانوادگی از بین رفته و ۴ راهکار برای بازسازی

رابطه سرد با خانواده برای شما عذاب آور است ولی شما می‌توانید مانع آسیب رسیدن به روابط خانوادگی خود شوید و یا در صورت آسیب به آن، این وضعیت را کنترل کنید. وقتی عضوی به انتخاب خودش خانواده