در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

رابطه اضطراب و زورگویی

زورگویی شما را قوی می‌کند یا همواره ضعیف‌تر و شکننده‌تر؟

زورگویی معمولا یکی از غیرقابل پذیرش ترین و بی‌منطق ترین رفتارهای انسان است. هر کسی در هر سنی، از جمله آدم‌های زورگو و قلدر هم می‌دانند که این کار اشتباه است. اما به نظر نمی‌رسد که راه