در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

ماری‌جوانا

مقالۀ دیگری از نویسندۀ “تاثیر ماریجوانا بر روابط زوجین”؛ تعریف مفاهیم رابطه دوطرفه، نسبت…

یادداشت سردبیر: مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانید، ممکن است اندکی پیچیده باشد هرچند که با خواندن کامل آن، به برداشت دقیق از مفاهیم ذکر شده در تیتر، پی می‌برید. با این حال، یکی از دلایل اصلی