در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

مشکلات زندگی

روابط خانوادگی از بین رفته و ۴ راهکار برای بازسازی

رابطه سرد با خانواده برای شما عذاب آور است ولی شما می‌توانید مانع آسیب رسیدن به روابط خانوادگی خود شوید و یا در صورت آسیب به آن، این وضعیت را کنترل کنید. وقتی عضوی به انتخاب خودش خانواده

نقش روابط در تاب آوری در مقابل مشکلات زندگی

روابط صمیمی و حمایت کننده جامعه به افراد کمک می‌کنند تا بر سختی‌ها و مشکلات زندگی فایق آیند. بسیاری از افراد تاب آوری یا برگشت به زندگی را با تحمل کردن مشکلات برابر می‌دانند ولی تاب آوری