در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

نوشتن

فعالیت هایی در منزل برای کمک به رشد شخصیت بزرگسالان

در این مقاله قصد دارم شیوه کاربردی خود را که در خانه برای رشد شخصی خودم انجام می‌دهم در اختیار شما هم قرار دهم. این شیوه نه تنها برای روانشناسان، مشاورین و مربی‌ها بسیار ارزشمند است بلکه به

چگونه با روزانه ۲ دقیقه نوشتن ، حال خود را خوب کنیم؟

من یک نویسنده به دنیا نیامده‌ام. در حقیقت، در بیشتر زمان زندگی خود از نویسندگی متنفر بودم. به زور می‌توانستم یک جمله را به شکل کامل و با معنی به هم ربط دهم. همیشه احساس خنگی می‌کردم چون از

چگونه معنا و ارزش های زندگی را پیدا کنیم و به آنها دست یابیم؟

من به عنوان یک روانشناس، تا به امروز با افراد مختلفى سروکار داشته‌ام که هیچ باورى به اصول و ارزش های زندگی نداشتند. یک بار از یکى از مراجعین خود سوالى درباره عمیق‌ترین ارزش‌هاى درونى او