در حال ساختن آینده‌ایم
مرور برچسب

Dan Bates

چگونه با روزانه ۲ دقیقه نوشتن ، حال خود را خوب کنیم؟

من یک نویسنده به دنیا نیامده‌ام. در حقیقت، در بیشتر زمان زندگی خود از نویسندگی متنفر بودم. به زور می‌توانستم یک جمله را به شکل کامل و با معنی به هم ربط دهم. همیشه احساس خنگی می‌کردم چون از