در حال ساختن آینده‌ایم

چرا بسیاری از زنان غیر همجنسگرا کاملا دگرجنسگرا نیستند؟

هیچ انسانی به طور کامل زن یا مرد نیست!

52

طبق داده‌ها و اطلاعات کافی درباره تمایلات جنسی که از جمعیت کشورهای مختلف داریم، زنانی که با تمایلات جنسی غیر همجنسگرا شناخته می‌شوند بعد از مردان و با فاصله بسیار کمی، دومین گروه بزرگ جمعیتی هستند. بر مبنای یک نظرسنجی انجام شده در بین ۲۸ کشور، این زنان حدود ۹۰ درصد جمعیت زنان جهان را تشکیل می‌دهند و این میزان به خصوص در کشورهایی با دیدگاه سنتی نسبت به زنان که تمایلات جنسی نسبت به جنس موافق را زشت می‌دانند، بسیار بالاتر است. البته یادتان باشد که این آمار در شرایطی است که زنها را تنها در دو دسته بندی اصلی تمایلات جنسی به صورت زنان با تمایلات به هر دو جنس و همجنسگرا تقسیم می‌کنند و از آنها پرسیده نمی‌شود که از نظر جنسی به چه کسی تمایل دارند یا با چه کسی رابطه جنسی برقرار می‌کنند.

آیا میزان ۹۰ درصد جمعیت تخمین بالایی است؟ بله، همان طور که بین مردها هم، جمعیت مردان غیرهمجنسگرا درصد بالایی را تشکیل می‌دهد و حتی بیشتر از زنان هم دیده می‌شود. وقتی زنان را از لحاظ تمایلات جنسی به سه گروه سنتی غیر همجنسگرا، دوجنسگرا (bisexual) و همجنسگرا تقسیم می‌کنند، تعداد زیادی از زنان، گروه غیر همجنسگرا را به عنوان تعریفی برای تمایلات جنسی خود انتخاب می‌کنند؛ با اینکه می‌دانند انتخاب نادرستی است. البته اگر گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشتند، مانند گزینه عمدتا همجنسگرا، همه جنس گرا، کوییر، فلویید، بلاتکلیف، یا غیرجنسی، احتمالا گزینه‌ای را انتخاب می‌کردند که هویت جنسی آنها را به درستی معرفی کند و تمایلات جنسی، عاطفی و ترجیح شان را به شکل دقیق منعکس کند.

از طرفی، وقتی تمایلات جنسی توسط هویت فرد تعیین نشود بلکه توسط جذابیت جنسی یا رفتار جنسی او مشخص شود، نسبت زنان با هویتِ مطلقا غیر همجنسگرا به به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. مثلا در همین مطالعه جامعی که بر روی جمعیت کشورهای مختلف انجام شده، تنها ۶۶ درصد از جمعیت زنان گزارش شده‌اند که «مطلقا جذب هم جنس نمی شوند.»

مردان همجنسگرا بیشتر از زنان، جرات بیان هویت جنسی خود را دارند.

این گروه احتمالا شامل زنان غیر همجنسگرا هستند و حداقل ۲۴ درصد از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند که کمی تمایلات جنسی دوگانه دارند ولی برچسب هویت همجنسگرا را نمی‌پذیرند. اگر این زنان، حق انتخاب گزینه درست دیگری را داشتند، احتمالا چیز دیگری را انتخاب می‌کردند.

بیشتر بخوانید
۶ دلیل شناخته شدۀ مشکلات در رابطه جنسی و راه‌حل‌های آن

داده ها و اطلاعات تکمیلی در این زمینه در دو مطالعه دیگری که در بین زنان بالغ در کشورهای آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۱۲ انجام شده، موجود است که نشان می‌دهد ۱۶% و ۱۳% به ترتیب برای زنانی اغلب با تمایلات به جنس مخالف گزارش شده در حالی که کمی هم تمایل به جنس موافق دارند.

شاید اگر محدودیت های فرهنگی وجود نداشت، آمار زنان غیر همجنسگرا کاهش جدی می یافت.

در ارتباط با رفتار جنسی، تمایلات مشابهی آشکار است. در مطالعه‌ای که در کشور انگلیس انجام شده، ۱۵ درصد از زنان جوان، بیشتر متمایل به جنس مخالف گزارش شده‌اند در حالی که حداقل یک بار به جنس موافق گرایش جنسی داشته اند. این میزان خیلی بیشتر از آمار ۶ درصدی زنان بزرگسال (بین ۳۵ تا ۷۴ سال) این کشور است. این یافته‌ها معمولا در سایر مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر هم گزارش شده که تعداد کم ولی قابل توجهی از زنانی با هویت غیر همجنسگرا، با زنان دیگر هم رابطه جنسی داشته‌اند و این مسئله به خصوص در بین زنان جوان مشاهده شده است.

بسیاری از زنان در حد قابل توجهی از نظر جنسی جذب زنان دیگر می‌شوند ولی با این حال همچنان با هویت غیر همجنسگرا شناخته می‌شوند

خلاصه

بسیاری از زنان در حد قابل توجهی از نظر جنسی جذب زنان دیگر می‌شوند ولی با این حال همچنان با هویت غیر همجنسگرا شناخته می‌شوند چون این هویت نزدیک ترین تعریف و گزینه‌ی در دسترس برای معرفی تمایلات جنسی آنهاست. بنابراین، تعیین کردن این مسئله که دقیقا چه درصدی از جمعیت را زنان غیر همجنسگرا تشکیل می‌دهند که تمایلات مطلقا غیر همجنسگرا ندارند، مشکل است. ولی ما می‌دانیم که این مقدار به میزان قابل توجهی نسبت به جمعیت مردانی که مشتاقانه اعتراف می‌کنند که مطلقا غیر همجنسگرا نیستند، خیلی بیشتر است و معمولا مردها راحت تر با این مسئله کنار می‌آیند. اگر ما چندین گزینه مختلف و یا پاسخی با پایان باز (مثل گزینه هیچکدام) برای تعیین هویت جنسی زنان در اختیار آنها قرار می‌دادیم، احتمالا تعداد زنان غیرهمجنس‌گرا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت.

چرا این زنها مطلقا غیر همجنسگرا نیستند؟

ما دقیقا دلیل این واقعیت را نمی‌دانیم که چرا این زن‌ها مطلقا غیرهمجنسگرا نیستند ولی از این مسئله مطمئن هستیم که چنین زن‌هایی وجود دارند. چندین فرضیه برای توضیح این واقعیت وجود دارد که در ادامه به ترتیب از فرضیه‌ای با بیشترین احتمال درستی شروع می‌کنیم:

بیشتر بخوانید
آیا اینترنت منبع مناسبی براى آموزش مسائل جنسی به بچه‌ها است؟
  1. تمام زن‌ها دوجنسگرا به دنیا می‌آیند و در سال‌های اولیه زندگی خود، پیام‌های ارتباطی و روانشناختی را دریافت می‌کنند. این تمایلات ممکن است زنانه (علاقمند به جنس مرد) یا ضد زنانه (علاقمند به جنس زن) باشد. (تحلیل روانشناختی سنتی)
  2. زن‌ها از نظر بیولوژیکی جهت‌گیری جنسی خاصی ندارند و بنابراین تنها در برابر نیروهای اجتماعی و فرهنگی هم عصر خود پاسخگو هستند. (بایلی)
  3. بدن‌ و اندام زنان در همه جا و در تمام رسانه‌های عمومی در حال عشوه‌گری به تصویر کشیده می‌شود و بنابراین، شاید زنان زمانی که شاهد حرکات تحریک آمیز زنان دیگر هستند هم همین کار را انجام بدهند و به جنس موافق واکنش یکسانی داشته باشند. (چیورز)
  4. زنان یک انعطاف پذیری شهوانی از خود نشان می‌دهند و نسبت به تاثیرهای بیرونی مانند تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و یا سایر عوامل زمینه‌ای دیگر واکنش نشان می دهند (مانند مورد شماره ۲ ولی احساس شهوانی یک حس بیولوژیکی است). (چیورز)
  5. زن‌ها درگیر احساسات خود هستند و از نظر جسمی حساس هستند مثلا نسبت به برخی رفتارهای عشوه‌گرانه فارغ از جنسیت حساس هستند. چون زن‌ها در مقایسه با مردها نسبت به بدنامی فرهنگی یا اجتماعی برای رابطه همجنسگرایی حساسیت بیشتری دارند و در دنبال کردن شیوه‌های مستقل آزادنه تر عمل می‌کنند. (ساوین-ویلیمامز)

کلام پایانی

اگر چه دقیقا نمی‌توان گفت که چه تعداد زنان غیرهمجنسگرایی که مطلقا دارای این تمایل نیستند ولی با هویت زنان غیرهمجنسگرا شناخته می‌شوند، وجود دارند، ولی مطمئنا می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر، نسبت به نسل‌های قبل، تعداد این زن‌ها بیشتر شده و در حال افزایش است. بهترین حدسی که می‌توان زد این است که ۵۰ درصد از جمعیت زنان در ایالات متحده آمریکا مطلقا غیرهمجنسگرا هستند و این گروه در میان کل جمعیت زنان، بزرگ‌ترین گروه با یک تمایل جنسی مشخص را تشکیل می‌دهد.

مطلبی که خواندید ترجمۀ نوشته‌ای از دکتر Ritch C Savin-Williams بود. وی در حوزه جنس و جنسیت در دانشگاه کرنل فعالیت می‌کند.

نظرات بسته شده است.